PDF Print E-mail
PRECUVÂNTARE

În care ne cerem iertare şi lămurim câteva lucruri.

Ne‑a rugat un bun prieten să‑i dăm o hartă a ţi­nu­tu­rilor străbătute de Cei Trei. Dar Pădurea cea Mare nu prea în­gă­duie hartă şi, din vechime, puţine s‑au păstrat. Iar în­gă­du­inţă să luăm vreuna n‑am putut căpăta, ca să nu se strice sau să se piar­dă, cine ştie cum. Desigur, am fi putut încerca să o co­piem de mână. Dar nu ne pricepem la a­ceasta şi, mai mult, sun­­­tem şi sub îndoiala unui gând. Un Părinte bătrân ne‑a spus că un alt Părinte bătrân, pe care îl cunoscuse în ti­nereţile sa­le, trăise în Pă­durea cea Mare în tinereţe. Şi de la el aflase că Dru­mul Tre­cătorii, şi chiar Pădurea cea Mare, se tot schimbau, aşa încât hăr­ţi­le nu prea foloseau acolo la nimic. De aceea, cel pu­ţin a­cum, am re­nunţat la a mai scoate la i­veală o hartă a a­ce­lor vremi, fapt pentru care îi cerem ier­ta­re prietenului nos­tru.

De asemenea, vrem să lămurim dintru început că nu do­rim să înfăţişăm toată Pădurea cea Mare. Istoria noas­­tră este despre Cei Trei şi călătoriile lor eroice. E des­tul, cre­­dem noi, ca să nu lungim peste măsură cuvântul. De­­sigur, s‑ar pu­tea să vină vremea în care legendele şi bas­­me­le Pădurii celei Mari să fie date la iveală. Până a­tun­ci vom urmări ţelul nos­tru pe care deja l‑am înfăţişat.

În sfârşit, avem o mică rugăminte către cititor: a­veţi în­­­ţelegere faţă de eroii noştri! Desigur, după ce s‑au în­­tâm­­plat lucrurile, poţi să te gândeşti „era mai bine aşa” sau „era mai bine altfel”. Totuşi, Cei Trei au fost la înce­put doar niş­te ti­neri, aproape nişte copii, aşa încât micile lor greşeli sunt, cre­­dem noi, de înţeles.

 

 CAPITOLUL I>